• سانترال پاناسونیک KX-TDE600

پشتیبانی کامل از VOIP و پروتکل SIP قابلیت پشتیبانی حداکثر 640 پورت خط شهری قابلیت پشتیبانی حداکثر 1120 پورت خط داخلی قابلیت پشتیبانی حداکثر 128 پورت داخلی VOIP ایده آل برای 100 تا 1000 نفر کاربر