• سانترال پاناسونیک KX-NS500

سانترال ویپ و تحت شبکه پاناسونیک مدل KX-NS500 مناسب برای کسب و کار های کوچک و متوسط ،تا حدود ۲۵۰ داخلی و شعب شرکت های بزرگ دارای ظرفیت اولیه ۶ خط شهری ، ۲ داخلی دیجیتال و ۱۶ داخلی آنالوگ همه دارای کالر آیدی دو کانال پاسخ گوی خودکار پیش نصب که امکان افزایش تا ۶۴ کانال را دارد ۴ داخلی IP پیش نصب روی دستگاه * که امکان افزایش تا ۱۲۸ را دارد قابلیت ارتقاء تعداد خطوط شهری تا ۱۲۶ – به شرط تهیه ۳ کابین KX-NS520 اضافی قابلیت ارتقاء تعداد خطوط داخلی تا ۲۸۸ کاربر