• سانترال پاناسونیک KX-TDE200

سازگاری تمام با IP حداکثر ۲۱۶ تا ۳۱۶ پورت قابلیت افزایش تعداد تلفنهای سانترال دیجیتالی DXDP USB جهت اتصال به کامپیوتر ویژگی تلفن اینترنتی VoIP جهت کنترل تماس QSIG برقراری شبکه دیجیتال تجهیرات بی سیم Multi Cell برای برقراری ارتباط تلفنی سیار سازگاری با سیستم تلفن همراه تلفن کامپیوتری/کنسول کامپیوتری ظرفیت ۱۲۸ خط داخلی و ۱۲۸ تا ۲۵۶ خط داخلی دستگاه سانترال قابلیت سازگاری با ISDN BRI/PRI سازگاری با سیستم پردازش صدا Voice Processor DPT دو کاناله جهت اتصال به پورت رابط Cell ایستگاه تقویت کننده