دستگاه نوبت دهی بی سیم شرکت مهندسی باربد

دستگاه نوبت دهی بی سیم شرکت مهندسی باربد

سیستم نوبت دهی بی سیم باربد مناسب جهت بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، مراکز و کارگزاری های بیمه، مراکز پیشخوان دولت، مراکز پلیس + ۱۰، دفاتر خدمات قضایی و کلیۀ ارگان ها و سازمان های نیازمند به سیستم مدیریت صف می باشد ادامه مطلب